بررسی مکمل بتن A.C.P ، افزودنی بتن

مکمل بتن A.C.P گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است. هدف از به کار گیری آن ساخت بتن های توانمند و چند منظوره است که در زمان ساخت به بتن افزوده می شود. این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتن (افزایش کارایی) باعث رفع جذب آب و قطع نفوذ پذیری بتن سخت شده می شود.

موارد كاربرد مكمل بتن A.C.P

مواد اصلی سازنده این مکمل بتن عبارتند از: میکرو سیلیس، فوق روان کننده پلیمری، واتر پروف، کاتالیزور و فیلر های پرکننده.

خواص و اثرات مکمل بتن A.C.P

 1. کاهش نسبت آب به سیمان
 2. کاهش 15 الی 20 درصدی عیار سیمان
 3. افزایش روانی یا کارایی بتن
 4. افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری
 5. سهولت پمپاژ و کاهش استهلاک تجهیزات بتن ریزی
 6. سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
 7. امکان مصرف سیمان تیپ 2 به جای تیپ 5
 8. افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود 30 الی 70 درصد
 9. افزایش مقاومت سایشی بتن و رفع نفوذ پذیری بتن و همچنین جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن
مکمل بتن
مکمل بتن

موارد کاربرد مکمل بتن A.C.P

 1. ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی و مناطق گرمسیر
 2. ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر
 3. بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیائی نظیر نواحی شمالی و جنوبی کشور و شوره زارها
 4. ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن، منابع و…
 5. ساخت بتن تصفیه خانه ها

روش مصرف مکمل بتن A.C.P

بسته به شرایط محیطی محل ساخت و بتن ریزی، مقدار کارایی و مقاومت های مورد نیاز، مقدار مصرف با آزمایش های کارگاهی مشخص خواهد شد اما این مقدار حدود 5 تا 9 درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود.

این مکمل بتن را می توان به دو صورت به بتن اضافه کرد:

 1. پس از اختلاط کامل تمام اجزای سازنده بتن
 2. با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و به مخلوط بتنی اضافه شود
تحریریه به تام