مخلوط کن بتن ؛ نکات اجرایی در مورد اصول به کار گیری مخلوط کن بتن

مخلوط کن بتن

مخلوط کن بتن و  اصول به کار گیری مخلوط کن بتن در عمل آوری نهایی بتن و همینطور کیفیت نهایی آن بسیار مهم است.

نکات مربوط به مخلوط کن بتن و  اختلاط بتن تازه

 

  1. در مخلوط کن بتن عمودی، بهتر است که تمام مصالح هم زمان در مخلوط کن ریخته شوند، به عبارت دیگر قبل از آنکه مخلوط کن بتن شروع به چرخش کند. همچنین از ریختن مصالح پشت سر هم در حین چرخش مخلوط کن جدا خودداری شود. ریختن مصالح به طور هم زمان موجب می شود که مخلوط بتن به صورت یکنواخت باشد

2. عمل مخلوط کردن باید تا رسیدن به رنگ، ظاهر و روانی یکنواخت مخلوط بتن، ادامه یابد.

3. نباید مخلوط کن بتن را بیش از ظرفیت آن بارگیری کرد. مقدار مصالح بیش از حد، سبب می شود تا مخلوط بتن نامناسب شود و به آن یکنواختی و کارایی مد نظر نرسد. همچنین امکان آسیب رساندن به مخلوط کن نیز وجود دارد.

4. در هنگام عمل اختلاط بتن، ممکن است سنگ دانه های درشت که در بتن مخلوط شده اند، به طور یکنواخت پخش نشوند. بنابراین به جای آن که مخلوط بتن به دست آمده، به صورت بخش های کوچک از مخلوط کن بتن  تخلیه شود، بهتر است تمام مخلوط بتن یک جا در داخل یک ظرف تخلیه شود.

مخلوط کن بتن
مخلوط کن بتن

5.سرعت مخلوط کن بتن باید بر اساس توصیه کارخانه سازنده آن تنظیم شود. سرعت بیشتر یا کمتر به عدم یکنواختی مد نظر منجر می شود.

6.ممکن است در اولین پیمانه مخلوط بتن، مقداری ملات سیمان در مخلوط کن باقی بماند. بنابراین بهتر است حدود 5 درصد سیمان، آب و ماسه در اولین پیمانه، بیشتر از پیمانه های بعدی مورد استفاده قرار بگیرد.

7.در صورت فرسوده شدن و خراب شدن تیغه های مخلوط کن، باید تیغه ها تعمیر شده و یا جایگزین شوند.

8.پس از اتمام عملیات مخلوط کردن، دیگ مخلوط کن باید کاملا شسته و تمیز شود.

 

تحریریه به تام