نصب سرامیک به روش تر در ساختمان سازی

نصب سرامیک یکی از مهم ترین مواردی است که تاثیر زیادی در کارایی و طول عمر سرامیک دارد. به طور کلی سرامیک یکی از مصالحی است که می توان از آن در فضاهای مختلف استفاده کرد.

 

یکی از مکان هایی که می توان از سرامیک استفاده کرد، سطح دیوار است، مانند نمای ساختمان. سرامیک بر خلاف سنگ دارای قیمت مناسبی است و می تواند جایگزین بسیار خوبی برای استفاده از سنگ در نمای ساختمان باشد.

روش های نصب سرامیک روی دیوار

نصب سرامیک در نمای ساختمان ها به دو روش کلی زیر انجام می شود.

 1. روش نصب تر یا روش چسبانده شده
 2. روش نصب خشک یا روش مهار شده

در روش نصب خشک، اتصالات، باید علاوه بر بارهای جانبی وارده (شامل بارهای زلزله، بارهای فشار و مکش باد)، بتوانند بارهای ثقلی ناشی از سرامیک و اجزای آن را نیز تحمل کنند. همچنین باید در برابر بارهای ضربه ناشی از برخورد قطعات مختلف به آنها کنترل شوند.

با این توضیح مختصر در مورد روش نصب خشک، ما قصد داریم روش نصب تر را به صورت کاملا مفصل برای شما توضیح دهیم.

نصب سرامیک به روش تر

نصب سرامیک به روش تر می تواند با استفاده از مصالح و مواد زیر انجام شود.

 1. ملات سیمان پرتلند
 2. ملات خشک
 3. ملات سیمان پرتلند لاتکس یا ملات سیمان پرتلند خشک
 4. چسب اپوکسی

در ادامه روش نصب سرامیک با استفاده از ملات سیمان پرتلند لاتکس را توضیح داده ایم.

نصب سرامیک
نصب سرامیک

نصب سرامیک با استفاده از ملات سیمان پرتلند لاتکس

ملات های خشک یا ملات های سیمان پرتلند لاتکس، می توانند به صورت یک لایه اتصال 2 میلی متری برای نصب سرامیک به بستر ملات سیمان پرتلند که هنوز کارایی خود را حفظ کرده است، به کار برده شوند. همچنین این نوع ملات ها، می توانند بر روی بستر دیوار های پشتیبان سیمانی مورد استفاده قرار بگیرند. معمولا، عمل آوری 20 ساعته در دمای 21 درجه سانتی گراد برای آنها کافی می باشد، اما عمل آوری بستر ملات تا حدود 10 روز مطلوب است.

اختلاط ملات سیمان پرتلند لاتکس برای نصب سرامیک به روش تر

اختلاط این نوع ملات در روش تر به دو طریق زیر انجام می شود:

 1. اختلاط ملات های سیمان پرتلند خشک
 2. اختلاط ملات های سیمان پرتلند لاتکس

در ادامه هر کدام را توضیح می دهیم.

اختلاط ملات های سیمان پرتلند خشک برای نصب سرامیک

ملات های خشک می بایست به روش زیر مخلوط شوند:

 1. مواد تشکیل دهنده خشک به آب مورد نیاز اضافه شده، به آهستگی و به صورت یکنواخت مخلوط شده، و سپس باید به ملات اجازه داده شود تا به مدت 15 دقیقه بماند. بعد از این مدت، دوباره مخلوط شود. به این باید نکته توجه شود که آب یا ملات اضافه یا دیگر مواد تشکیل دهنده نباید بعد از زمان کشته شدن ملات، اضافه شوند.
 2. روانی ملات باید به صورتی باشد که در صورت استفاده از کمچه شیاردار، شیار ایجاد شده در ملات جاری نشده و افت نکند.
 3. در هنگام استفاده، چند وقت یکبار، ملات باید دوباره مخلوط شود. همچنین آب اضافی یا مصالح تازه بعد از اختلاط اولیه، نباید اضافه شوند. نباید ملات بعد از اولین گیرش مورد استفاده قرار بگیرد.
نصب سرامیک
نصب سرامیک

اختلاط ملات های سیمان پرتلند لاتکس برای نصب سرامیک

ملات های سیمان پرتلند لاتکس باید به روش زیر مخلوط شوند:

 1. باید از مخلوط ملات خشک بسته بندی شده استفاده شود.
 2. مخلوط ملات خشک تهیه شده، باید به مقداری آب یا لاتکس تعیین شده توسط سازنده اضافه شود و پس از آن برای بدست آوردن ملات با رطوبتی یکنواخت اختلاط باید به صورت یکنواخت انجام شود.
 3. روانی ملات باید به صورتی باشد که در صورت استفاده از کمچه شیاردار، شیار ایجاد شده در ملات نباید جاری شده و افت کند.
 4. در هنگام استفاده از ملات، چند وقت یکبار ملات را دوباره مخلوط کنید. توجه داشته باشید که آب اضافی یا مصالح تازه بعد از اختلاط اولیه نباید اضافه شوند. همچنین ملات نباید بعد از اولین گیرش مورد استفاده قرار بگیرد.

نصب سرامیک بر روی دیوار

برای نصب سرامیک روی دیوار به روش تر به نکات زیر توجه کنید:

 1. سطح باید به طور کلی تمیز شود و اگر خیلی خشک است، مرطوب شده ولی اشباع نشود.
 2. ملات با استفاده از سمت تخت کمچه، در ابعاد سطحی که کمتر از ابعاد سرامیک است اعمال شود. با استفاده از یک کمچه دندانه دار، ملات، شانه شده تا بستری یکنواخت روی سطح پشت بند تراشیده ایجاد شود. سطح به صورت یکنواخت، بدون نقاط خالی، به منظور اطمینان از ضخامت ملات حداقل 2 میلی متری بین سرامیک و پشت بند پس از آنکه سرامیک در موقعیت جا زده شد، با میزان ملات کافی پوشش داده شود. سرامیک بر روی ملاتی که خاصیت چسبندگی خود را از دست داده نباید اعمال شود.

گروت ریزی برای نصب سرامیک

قبل از گروت ریزی تمامی سرامیک ها باید به صورت محکم کار گذاشته شوند، همه کاغذ ها و چسب ها از روی سرامیک برداشته شده و تمامی فاصله دهنده ها، رشته ها، طناب ها و چنگک ها برداشته شوند.

 

تحریریه به تام