سرامیک ؛ نکات اجرایی در سرامیک کاری پس از انجام تعمیرات ساختمانی

سرامیک

سرامیک ؛ از تعمیرات انجام شده در کف مانند تعمیر لوله ها، سرامیک کاری را از تراز کف شروع می کنند. اگر عرض محل کنده شده به اندازه یک کاشی باشد، آن را در محل خود قرار می دهند.

 

جاگذاری مناسب سرامیک بعد از تعمیرات

امکان دارد بعد از تعمیرات سرامیکها کوچک و بزرگ ساخته شده باشند، بنابراین سرامیک را در جای خود قرار می دهند، اگر محل خود را پر کرد، نصب آن صورت می گیرد و اگر بزرگتر از محل خود بود (حدود 1 میلی متر) برای رفع بزرگی، اطراف آنرا با سنگ سمباده می سایند. اگر سنگ سمباده در دسترس نبود از سمباده آهن ساب استفاده می شود. این سایش را می توان از چهار طرف به طور یکنواخت انجام داد تا سرامیک به اندازه مطلوب برسد.

نحوه ریختن دوغاب روی سرامیک کف

با استفاده از شمشه ای که به طور افقی و عمودی روی سرامیکها می گذارند، آن را با سرامیکهای قبلی همرو می کنند و سپس دوغاب لازم را تهیه و پشت آن می ریزند تا یک سوم ارتفاع آن پر شود و برای پر کردن یک سوم دیگر، 5 دقیقه صبر می کنند تا آب ملات را مکیده و سیمان کمی سفت شود و به سرامیک بچسبد.

سرامیک
سرامیک

برای نوبت سوم نیز پس از 5 دقیقه دیگر اقدام می شود، وقتی سرامیکهای ردیف اول نصب شد، به مدت تقریبی یک ربع ساعت صبر نموده و  ردیف دوم را نصب می کنند.

این عمل تا انتهای نصب سرامیکها ادامه پیدا می کند. بعضی از اوقات سرامیکها در اثر فشار و افت ساختمان، شکسته و احتیاج به تعمیر پیدا می کند. این قبیل سرامیکها را از جای خود خارج می کنند، ملات زیر سرامیکها قاعدتا باید سر جای خود ثابت و مسطح باقی بماند، بنابراین برای نصب، سرامیک سالمی را در جای سرامیکهای شکسته به نحوی که گفته شد جاسازی کرده و آن را با چسب در محل خود می چسبانند.

این کار به این صورت انجام می شود که اول روی ملات سیمان را با چسب آغشته نموده و سپس سطح پشت سرامیکها را با لایه ای از چسب می پوشانند به طوری که شره نکند و هنگامی که چسب ها در حال سفت شدن هستند سرامیکها را در جای خود قرار داده و با دست آن را فشار می دهند تا با سرامیکهای دیگر در یک سطح قرار گیرد.

 

تحریریه به تام