سرامیک کاری ؛ نکات اجرایی کرم بندی در کاشی و سرامیک کاری دیوار

سرامیک کاری

سرامیک کاری ؛قبل از شروع کاشی یا سرامیک کاری دیوارها باید ضلع عمودی و افقی دیوار کرم بندی شود و در نهایت شاقول و تراز باشد .

 

کرم بندی در سرامیک کاری چیست ؟

کرم یک نشانه میباشد که جنس آن گچی یا سیمانی است و اندازه آن معمولا 10*10 سانتی متر میباشد که از آن برای مبنای کاشیکاری یا سرامیک کاری دیوار استفاده میکنند  .

نکات مربوط به کرم بندی در سرامیک کاری دیوار

  1. ابتدا شاقول را روی دیوار می گذاریم و به این طریق ضخامت کرم مورد نظر را به منظور سیمان کاری تعیین می کنیم .
  2. دیوارهایی که به صورت معمول کاشی کاری یا سرامیک کاری میشوند معمولا سه متر هستند . پس برای ادامه کار کرم یا نشانه مورد نظر را در ارتفاع حدود 80 سانتی متری از سقف قرار می دهیم و به آن کرم اول می گوییم .
سرامیک کاری
سرامیک کاری

 

  1. برای اجرای کرم بعدی به این طریق عمل می کنیم که نشانه یا کرم دوم را در ارتفاع 30 سانتی متر مانده به کف اجرا می کنیم . شاقول را روی کرم دوم می گذاریم . اگر زیر شاقول خالی بود باید به این قسمت ملات اضافه کنیم و اگر اضافی بود با ماله باید ملات اضافی را برداریم
  2. تمامی این مراحلی که گفتیم را برای ضلع دیگر دیوار هم انجام میدهیم تا کرم سوم و چهارم هم ساخته شود .
  3. در این مرحله یک ریسمان بر می داریم . با استفاده از میخ یک سر ریسمان را به کرم اول در طول دیوار میزنیم و بعد سر دیگر را در سطح کرم سوم . به طوری که ریسمان مورد نظر کاملا بر سطح کرم اول و سوم مطابق باشد . بعد از اینکه ریسمان را در جای مورد نظر نصب کردیم به وسیله ماله کرم های به فاصله 90 سانتی متری یا حتی کمتر میسازیم . این کرم ها باید دقت کنیم که کاملا مماس با ریسمان نصب شده باشند . به همین ترتیب طول دیوار مورد نظر برای کاشی یا سرامیک کاری را کرم بندی می کنیم
  4. در این مرحله ریسمانی روی سطح کرم دوم و چهارم میبندیم و دقیقا شبیه مراحلی که در بالا توضیح داده شد را اجرا می کنیم .

 

تحریریه به تام