استفاده از خاکستر پوسته برنج به جای سیمان در بتن

سیمان

در دهه های اخیر تمایل به استفاده از مواد جایگزین سیمان بسیار افزایش یافته است. یکی از دلایل آن صرفه جویی در مصرف سیمان است، چرا که فرایند تولید سیمان پر هزینه است و آلوده کننده محیط زیست می باشد، و این در حالی است که مصرف آن سالانه به طور چشمگیری در حال افزایش است.

 

خاکستر پوسته برنج به عنوان جایگزین بخشی از سیمان

یکی از موادی که می تواند جایگزین شود خاکستر پوسته برنج است. پوسته برنج یک ماده زاید است که در بعضی از کشور ها از آن به عنوان سوخت استفاده می شود و یا اینکه برای از بین بردن آن سوزانده می شود، که هر دو حالت باعث آلودگی محیط زیست می شود. در بین همه ضایعات کشاورزی، خاکستر پوسته برنج شامل بالاترین میزان سیلیکا می باشد.

خاکستر پوسته برنج به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، باعث صرفه جویی هزینه در صنعت ساختمان می شود و با عمل آوری و استفاده مناسب و مصرف بهینه آن، ویژگی های مقاومتی بتن را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد.

سیمان
سیمان

بررسی ها نشان می دهد که میزان 10 درصد جایگزین کردن سیمان با خاکستر پوسته برنج بهترین نتیجه را در افزایش مقاومت فشاری بتن دارد. البته این بهبود ویژگی مقاومت بتن برای مقاومت کششی و مدول الاستیسیته نیز صادق است.

البته برخی از تفاوت ها در آزمایشات مختلف می تواند به نحوه سوزاندن پوسته برنج برگردد، چرا که تاثیر مستقیمی در خاصیت پوزولانی خاکستر دارد. به طور کلی می توان گفت که اثر بخشی مطلوب خاکستر پوسته برنج بر ویژگی های مکانیکی بتن، کاملا به نوع عمل آوری آن بستگی دارد و باید در کوره های مناسب سوزانده و کربن زدایی شود. از لحاظ اقتصادی با توجه به هزینه پایین تهیه و عمل آوری پوسته برنج، کاربرد آن در بتن با در نظر گرفتن اینکه استفاده از خاکستر کاهش مصرف سیمان را در بر خواهد داشت کاملا به صرفه می باشد.

تحریریه به تام