تکنولوژی نانو لوله کربنی و تاثیر آن در مقاومت بتن

بتن

کاربر نانو لوله برای ببود خواص بتن . با رشد فناوری نانو در زمینه های مختلف از جمله صنعت ساختمان، نانو مواد جدیدی معرفی شدند. یکی از این نانو مواد، نانو لوله کربنی است. نانو لوله کربنی کانال های لوله تو خالی هستند که به صورت یک دیواره یا چند دیواره تولید می شوند.

 

بهبود خواص مکانیکی بتن با نانو لوله

نوع تک دیواره حاصل از رول شدن یک صفحه گرافیتی و نوع چند دیواره حاصل از رول شدن چند صفحه گرافیت است. از این مواد جهت بهبود خواص بتن استفاده های فراوانی می شود.

افزودن پلیمر به صورت پراکنده به سیمان، خواص مکانیکی بتن را به مقدار قابل توجهی در دراز مدت افزایش می دهد. به کار بردن نانو مواد در تولید سیمان و بتن می تواند منجر به بهبود ریز ساخت بناها شود زیرا مقاومت مکانیکی و عمر آن وابسته به ساختار میکرو و انتقال جرم و پایداری وابسته به ساختار نانو است.

بتن
بتن

نانو لوله کربنی اگر در ملات سیمان به مقدار صحیح استفاده شود، همانند میلگرد در بتن عمل کرده و مقاومت فشاری و خمشی آن را افزایش می دهد. به علت انعطاف پذیری بالا، نانو لوله کربنی به عنوان جذب کننده شوک عمل کرده و مانع ویرانی ساختمان ها و سازه های بتنی می شود.

این تکنولوژی جدید دارای ویژگی هایی است که برای استفاده در بتنها بسیار مناسب هستند مانند، مستحکم ترین الیافی هستند که شناسایی شده اند، وزن آن کم است در حالی که استحکام آن بالاست، ضریب هدایت حرارتی و رسانایی الکتریکی خوبی دارند و نسبت هندسی بسیار بالایی (نسبت طول به قطر) دارند که موجب می شود خواص مکانیکی بالایی را داشته و سبب تولید سیمان تقویت شده می شوند و غیره.

این مواد اثرات مفیدی دارند مانند، سبب افزایش زیاد مقاومت فشاری و خمشی آن می شوند، مانع رشد و گسترش ترک ها می شوند و نیروهای کششی به وجود آمده در بتن به نانو لوله ها واگذار می شود .

تحریریه به تام