محافظت میکروبی تاسیسات آب رسانی و لوله کشی ساختمان

لوله کشی ساختمان

برای محافظت ضدعفونی تاسیسات آب رسانی در هنگام لوله کشی ساختمان به نکات زیر توجه کنید:

 

  1. لوله کشی ساختمان جهت آب رسانی و محل خروج آب از آنها، وسایل جلوگیری از برگشت آب و نظایر آن باید در جایی نصب شوند که امکان غوطه ور شدن آنها در مایعات و مواد زاید وجود نداشته باشد.
  1. شیر های فلش که در قسمت خروجی آن نصب می شوند، باید به خلا شکن از نوع قابل قبول مجهز شوند.
  2. لوازم بهداشتی با اتصالات شلنگی باید به وسیله جلوگیری از برگشت آب که دست کم 15 سانتی متر از بلند ترین نقطه مصرف ورودی لوله خروجی شیر آب نصب شده باشد، محافظت شوند.
  3. لوله کشی ساختمان اصلی جهت آب رسانی و لوله خروجی فاضلاب ساختمان باید دست کم سه متر از هم فاصله داشته باشند.
 لوله کشی ساختمان
لوله کشی ساختمان

لوله کشی ساختمان جهت آب رسانی و لوله خروجی فاضلاب ساختمان را می توان در شرایط زیر در داخل یک کانال قرار داد:

  1. جنس لوله فاضلاب و آب رسانی و اتصالات و طرز نصب آنها طوری باشد که در بدترین شرایط قابل پیش بینی ناشی از خورده شدن لوله ها، نشست زمین، لرزش ها، بار های خارجی و تنش های گرمایی، مقاومت کافی را داشته و از نشت جامدات، مایعات و گازهای جلوگیری شود.
  1. سیستم آب رسانی یا قسمت هایی از آن را با محلول کلر 50 در یک میلیون پر کنند و به مدت ۶ ساعت در این وضعیت نگه دارند و سپس با تخلیه سریع آب، آن را تمیز کرده و مورد بهره برداری قرار دهند.
  2. در مورد منبع آب آشامیدنی، در صورتی که ضد عفونی کردن آن با روش بالا میسر نباشد، تمام سطح داخل منبع را با محلول کلر 200 در یک میلیون شسته و پس از دو ساعت آن را با آب پر فشار تمیز کنند و سپس مورد بهره برداری قرار دهند.
تحریریه به تام