سيستم خنك كننده تابشي فوتوني در ساختمان

ساختمان

به دليل محدوديت انرژي هاي فسيلي، محققان در اقصي نقاط جهان در پي اكتشاف و اختراع راه هاي جديد و مناسب براي جلوگيري از مصرف انرژي در ساختمان هستند.

 

جلوگيري از مصرف انرژي بی رویه در ساختمان

بخش اعظم مصرف انرژي در خانه هاي مسكوني و ساختمانهاي اداري – تجاري مصرف مي شود. گرمايش و سرمايش اين ساختمانها انرژي بسيار زيادي نياز دارد.

محققان در آمريكا به تازگي روشي را ابداع كردند كه موجب كمتر شدن گرماي ناشي از تابش پرتوهاي خورشيد مي شود. در اين روش از يك آينه با تكنولوژي ساخت خاص براي بازتاب پرتوهاي خورشيدي به فضا استفاده مي شود. به عقيده محققان اين يك انقلاب در استفاده از عايق براي ساختمان خواهد بود.

اين آينه از مواد چند لايه تشكيل شده كه موجب بازتابش نور خورشيد مي شود. اين روش تقريبا تمام نور تابشي از خورشيد كه به آن برخورد مي كند را منعكس مي كند. اين محققين نام اين سيستم را سيستم خنك كننده تابشي فوتوني نام گذاري كرده اند. به دليل نوع ساخت اين سيستم، بازتابش نور خورشيد كاملا نامرئي است.

يكي از نقاط مبهم اين اختراع، تجاري سازي آن است، اما سرپرست تيم محققين اظهار كرده كه مواد مقرون به صرفه براي ساخت و استقرار اين سيستم روي پشت بام ساختمان تدارك و طراحي شده است. نتيجه به كار گيري اين سيستم در صورت تجاري شدن آن مي تواند خنگ نگهداشتن ساختمان بدون مصرف انرژي يا با صرف انرژي بسيار كمتر است.

به نظر مي رسد اين سيستم در صورت جواب دهي مناسب مي تواند تقاضاي رو به فزوني ساختمان براي ايجاد يك سيستم تهويه مناسب را پاسخ دهد. البته به ياد داشته باشيم فاصله بين اختراعات محققين تا تجاري سازي آنها فاصله زيادي است، چرا كه معمولا اين اختراعات در مقياس كوچك ساخته مي شوند. همچنين تمايلات سازندگان تجهيزات مكانيكي و ساختماني نيز در آينده آنها موثر است.

تحریریه به تام