درست همانند سریال معروف بیگ بنگ، گاهی یکی از تجهیزات منزل نقش مهمی در یک فیلم بازی می‌کند و [...]
0

بالا

X