دستگیره از بین برنده میکروب ها

یکی از راه های انتقال میکروب، تماس با وسایلی است که شخص بیمار به آنها دست زده است. یکی از این موارد دستگیره ها می باشند. انتقال ویروس ها و میکروب ها در تعامل بین انسان ها امری عادی است.

دستگیره ها حامل میکروب ها و عوامل بیماری زا

به دلیل وجود تعاملات اجتماعی این انتقال ها گریز ناپذیر هستند. شخص حامل میکروب با تماس بدنی و یا دست زدن به وسایل و یا تنفس میکروب را منتقل می کند.در تمام ساختمان ها تعداد زیادی دستگیره وجود دارد که تمامی افراد وارد شونده و خارج شونده به آنها دست می زنند.

 

بیشتر درب ها دستگیره دارند و عاملی برای انتقال میکروب هستند. یکی از محققان در این زمینه یک ایده و طراحی مناسب داشته است. او دستگیرهای را طراحی کرده است که میکروب ها را از بین می برد. این دستگیرهها یک مزیت قابل توجه دیگر نیز دارند. آنها بر خلاف دستگیرههای دیگر خود تمیز کننده نیز هستند، یعنی نه تنها میکروب بلکه هر نوع ماده اضافی که از دست به دستگیره منتقل می شود را پاک می کنند.

دستگیره
دستگیره

دستگیره ضد میکروب

سیستم کاری این تجهیزات به این صورت است که به محض گرفتن دستگیره توسط نفرات، اشعه فرابنفش سطح این دستگیره ها فعال شده و شروع به کار می کند.

طبق گفته سازنده آن، ‌این تابش قادر است 99.8 درصد جرم ها و کثیفی ها را از بین ببرد. حتی این دستگیره ها قابلیت تمیز کردن خود را با حرکت کردن دربی که روی آن قرار گرفته اند نیز دارند.

این دستگیرهها برای انواع ساختمان ها مناسب است. استفاده از این دستگیرهها در صورت به مرحله تولید و اجرایی شدن آنها، در ساختمان دولتی و عمومی و همین طور بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و کلیه مراکز درمانی می تواند مفید باشد. همچنین این دستگیرهها قابلیت داشتن لامپ LED را درون خود دارند تا علاوه بر ویژگی اصلی خود بتوانند به زیبا سازی محیط نیز کمک کنند.

تحریریه به تام