پوشش محافظ ضد زلزله براي ديوار ها

زلزله هميشه عامل ويراني بوده است. در همه جاي دنيا وقوع آن يك واقعه تلخ و تخريب گر است. ساليان سال انسان هاي بسياري در زلزله هاي مختلف در نقاط مختلف دنيا جان خود را ازدست داده اند و يا متحمل خسارت هاي جاني و مالي زيادي شده اند.

پیش بینی زلزله

با وجود پيشرفت هاي وسيع علمي، پيش بيني زمان وقوع زلزله هنوز با موفقيت همراه نبوده است. اما، مساله اي كه بسيار اهميت دارد چگونگي برخورد با این پدیده و ايمني در برابر آن است. امروزه در جهان براي جلوگيري از ويراني ها و آسيب هاي ناشي از زلزله بحث ايمن سازي ساختمان ها در برابر آن مطرح است. كشور ژاپن نمونه پيشرفت در ايمن سازي ساختمان هاست.

زلزله
زلزله

ایمن سازی ساختمان ها در مقابل زلزله

اما ايمن سازي فقط براي ساختمان هاي نوساز نيست بلكه مساله مقاوم سازی ساختمان های قدیمی و مصالح بنایی از جمله دغدغه های امروزی صنعت ساختمان می باشد. تاکنون آیین نامه های لرزه ای ضوابط و راهکار های متعددی را برای مسلح نمودن دیوار ها و سقف های مصالح بنایی ارائه نموده اند، تا با به کارگیری آنها از خرابی و فروریزش این اجزا در هنگام وقوع جلوگیری نمایند.

تولید پوشش های محافظ  برای دیوارها دستاورد جدیدی است که می تواند دیوارهای مصالح بنایی را محصور نموده و مانع از فروریزش آنها به هنگام وقوع گردد. اجرای سریع و آسان این پوشش – که همانند کاغذ دیواری بر روی پلاستر دیوار نصب می گردد – و نیز اقتصادی بودن آن، بیانگر این است که این پوشش ضد زلزله می تواند جایگزین مناسبی برای سایر روش های مقاوم سازی دیوارهای مصالح بنایی باشد. به کارگیری پوشش های محافظ دیوار می تواند سبب افزایش ایمنی و بهره وری سازه های قديمي و همچنين سازه هايي كه به تازگي ساخته مي شوند، شود. در نتیجه، اين مقاوم سازي و مي تواند گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار صنعت ساختمان باشد.

تحریریه به تام