مرگ روزانه 4 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در ایران

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از سایت خبری صما ، محمد اصابتی مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار هایی در ارتباط با حوادث در محل کار اعلام کرده است .از جمله آنها اینکه روزانه حداقل 4 نفر و سالانه حدود 2 میلیون و 350 هزار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند و همچنین در هر 15 ثانیه یک حادثه ناشی از کار در جهان رخ میدهد. در ایران بیش از 60 درصد این حوادث مربوط به کار در ساختمان است که نیاز به پیگیری جدی دارد. همچنین بیان کرد 50 درصد اتفاقاتی که رخ میدهد مربوط به عدم نظارت است که نیازمند مسئولیت پذیری پیمانکاران و کارفرمایان در تامین امنیت محیط کار است. در غیر این صورت مجازات قانونی دارد. کارفرمایان باید شرایط ایمن محل کار را برای کارگران فراهم آورند و به آنها آموزش صحیح بدهند .
او ضعف فرهنگ ایمنی در بین کارگران پیمانکاران و کارفرمایان در کارگاه های ساختمانی، کمبود کارگران ماهر و متصدیان دارای صلاحیت و نبود آموزش های تخصصی و فقدان تخصص در ساختمان سازی را از معایب موجود در فعالیت های ساختمانی و سازه ساختمان دانست.
وی همچنین به پرداخت مبلغ 500 میلیارد تومان توسط سازمان تامین اجتماعی برای هزینه های ناشی از حوادث کار در سال 93 اشاره کرد.