38 درصد بودجه عمرانی کشور برای تولید بتن

به گزارش کلینیک ساختمانی به تام به نقل از ایرنا ، محمد شکر چی زاده رییس مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی در همایش توسعه، طرح و اجرای رویه های بتنی 25 دیماه اعلام کرد مصرف بتن جهان در 100 سال گذشته از 20 میلیون تن به 4 میلیارد تن رسیده است. به علت تولید مازاد سیمان در کشور استفاده از بتن در پروژه های عمرانی کشور باید در اولویت قرار بگیرد .
شکر چی زاده گفت به علت اینکه عمر مفید راه های بتنی 40 تا 50 سال و راه های آسفالت 15 تا 20 سال است، قرار است در 4 سال آینده 10 درصد رویه های آسفالتی مسیر ها به رویه های بتنی تبدیل شوند .
وی همچنین فشار کمتر به لایه های زیرین، تغییر شکل کمتر رویه ها، سهولت حرکت وسایل نقلیه و بازتاب نور کمتر را از مزیت های رویه های بتنی نسبت به راه های آسفالتی دانست.