پرده دکوری
دیدگاه‌ها برای پرده دکوری بسته هستند
پرده دکوری-min

پرده دکوری سبک خاصی از اجرای پرده است که بیشتر بحث زیبایی و دکور در آن اهمیت دارد و شاید مسئله نورپردازی و استفاده از نور طبیعی هر درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. اگرچه روال طبیعی استفاده از این پرده‌ها قرار گرفتن آنها بر روی پنجره و محل ورود نور است، اما گاهی برای زیبایی می‌توانید پرده‌ها را در قسمت‌های مختلف نصب کرد. این یعنی مکان نصب پرده دکوری تا حدود زیادی تحت کنترل طراح دکوراسیون است.
مکان نصب پرده دکوری:
برای استفاده از پرده دکوری محدودیت خاصی نداریم و حتی از پارچه‌های مختلف هم می‌توانیم استفاده کنیم. البته در این موضوع باید نوع پارچه پرده و مسئله استفاده از نور طبیعی هم در نظر گرفته شود. برای زیبایی پرده‌های دکوری ممکن است طراحان به‌سراغ پرده‌های چاپی مانند پرده کتان چاپی یا هر مدل دیگر بروند. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت پرده دکوری تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی تغییر می‌کند و ثابت نیست.

نمونه مدلهای پرده دکوری

 

 

دکوراسیون داخلی به تام
0

بالا